s2557 Kaliński Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja warunkowa   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SELECT Table_Name FROM User_Tables   
  2     Klauzula DECLARE v_ename Emp%ROWTYPE jest:   
  deklaracją zmiennej wraz z deklaracją jej typu   
  deklaracją nowego rekordu   
  deklaracją nowego typu zmiennej   
  deklaracją klasy   
  3     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  EXIT WHEN nazwa_kursora%NOTFOUND   
  GOTO nazwa_kursora   
  SELECT nazwa_kursora   
  OPEN nazwa_kursora   
  4     Klauzula WHERE CURRENT OF nazwa_kursora może wystąpić w instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  5     Nazwa wyjątku może pojawić się w następujących kontekstach:   
  w instrukcji RAISE   
  po słowie kluczowym WHEN   
  w instrukcji przypisania   
  w definicji kursora   

s2581 Mlonka Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SET SERVEROUTPUT ON   
  instrukcja DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Początek transakcji')   
  2     Które z poniższych typów danych występują w PL/SQL:   
  BINARY INTEGER   
  BOOLEAN   
  VARCHAR2   
  DATE   
  3     W PL/SQL wynik działania instrukcji SELECT może zostać zapisany w postaci   
  kursora   
  zmiennej   
  tabeli   
  perspektywy   
  4     Definicja kursora w PL/SQL może dotyczyć instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  5     Do obsługi wyjątków służy sekcja:   
  DECLARE   
  RAISE   
  EXCEPTION   
  blok PL/SQL   

s2665 Stojek Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja warunkowa   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SELECT Table_Name FROM User_Tables   
  2     Klauzula DECLARE v_ename Emp%ROWTYPE jest:   
  deklaracją zmiennej wraz z deklaracją jej typu   
  deklaracją nowego rekordu   
  deklaracją nowego typu zmiennej   
  deklaracją klasy   
  3     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  EXIT WHEN nazwa_kursora%NOTFOUND   
  GOTO nazwa_kursora   
  SELECT nazwa_kursora   
  OPEN nazwa_kursora   
  4     Kursor w PL/SQL to   
  obiekt o określonych właściwościach i metodach   
  funkcja debuggera   
  typ zmiennej   
  rodzaj procedury   
  5     Nazwa wyjątku może pojawić się w następujących kontekstach:   
  w instrukcji RAISE   
  po słowie kluczowym WHEN   
  w instrukcji przypisania   
  w definicji kursora   

s2633 Razmuk Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SET SERVEROUTPUT ON   
  instrukcja DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Początek transakcji')   
  2     Deklaracja ACCEPT rocz_zarob PROMPT 'Podaj roczne zarobki: ' jest częścią:   
  PL/SQL   
  SQL*Plus   
  SQL   
  prekompilatora do języka C   
  3     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  EXIT WHEN nazwa_kursora%NOTFOUND   
  GOTO nazwa_kursora   
  SELECT nazwa_kursora   
  OPEN nazwa_kursora   
  4     Definicja kursora w PL/SQL może dotyczyć instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  5     Do obsługi wyjątków służy sekcja:   
  DECLARE   
  RAISE   
  EXCEPTION   
  blok PL/SQL   


s2523 Jenerowicz Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  deklaracje klas   
  instrukcja DELETE FROM EMP   
  podniesienie wyjątku   
  obsługa wyjątku   
  2     Deklaracja ACCEPT rocz_zarob PROMPT 'Podaj roczne zarobki: ' jest częścią:   
  PL/SQL   
  SQL*Plus   
  SQL   
  prekompilatora do języka C   
  3     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  EXIT WHEN nazwa_kursora%NOTFOUND   
  GOTO nazwa_kursora   
  SELECT nazwa_kursora   
  OPEN nazwa_kursora   
  4     Instrukcja FETCH jest używana w kursorze PL/SQL w celu:   
  pobrania zawartości rekordu ze źródła danych i usunięcia poprzedniego rekordu   
  tylko i wyłącznie do pobrania zawartości rekordu ze źródła danych   
  tylko i wyłącznie do przejścia do następnego rekordu   
  tylko i wyłącznie do usunięcia poprzedniego rekordu   
  5     Które z poleceń służy do podniesienia wyjątku:   
  RAISE nazwa_wyjątku   
  Raise_Application_Error   
  EXCEPTION nazwa_wyjątku   
  PRAGMA EXCEPTION_INIT   

s2528 Janicka Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SET SERVEROUTPUT ON   
  instrukcja DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Początek transakcji')   
  2     Klauzula DECLARE v_ename Emp%ROWTYPE jest:   
  deklaracją zmiennej wraz z deklaracją jej typu   
  deklaracją nowego rekordu   
  deklaracją nowego typu zmiennej   
  deklaracją klasy   
  3     Kursor w PL/SQL to   
  obiekt o określonych właściwościach i metodach   
  funkcja debuggera   
  typ zmiennej   
  rodzaj procedury   
  4     Instrukcja FETCH jest używana w kursorze PL/SQL w celu:   
  pobrania zawartości rekordu ze źródła danych i przejścia do następnego rekordu   
  pobrania zawartości rekordu ze źródła danych i usunięcia poprzedniego rekordu   
  tylko i wyłącznie do pobrania zawartości rekordu ze źródła danych   
  tylko i wyłącznie do usunięcia poprzedniego rekordu   
  5     Nazwa wyjątku może pojawić się w następujących kontekstach:   
  w instrukcji RAISE   
  po słowie kluczowym WHEN   
  w instrukcji przypisania   
  w definicji kursora   

s2529 Jabłoński Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  instrukcja ROLLBACK   
  instrukcja warunkowa   
  instrukcja CREATE TABLE   
  instrukcja SELECT Table_Name FROM User_Tables   
  2     Klauzula DECLARE v_ename Emp%ROWTYPE jest:   
  deklaracją zmiennej wraz z deklaracją jej typu   
  deklaracją nowego rekordu   
  deklaracją nowego typu zmiennej   
  deklaracją klasy   
  3     Definicja kursora w PL/SQL może dotyczyć instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  4     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  GOTO nazwa_kursora   
  FETCH nazwa_kursora INTO zmienna   
  DELETE nazwa_kursora   
  CLOSE nazwa_kursora   
  5     Które z poleceń służy do podniesienia wyjątku:   
  RAISE nazwa_wyjątku   
  Raise_Application_Error   
  EXCEPTION nazwa_wyjątku   
  PRAGMA EXCEPTION_INIT   

s2547 Kruszona Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  deklaracje zmiennych   
  instrukcje SQL*Plus   
  instrukcja SELECT ENAME INTO v_ename FROM EMP   
  instrukcja COMMIT   
  2     Deklaracja ACCEPT rocz_zarob PROMPT 'Podaj roczne zarobki: ' jest częścią:   
  PL/SQL   
  SQL*Plus   
  SQL   
  prekompilatora do języka C   
  3     Kursor w PL/SQL to   
  obiekt o określonych właściwościach i metodach   
  funkcja debuggera   
  typ zmiennej   
  rodzaj procedury   
  4     Klauzula WHERE CURRENT OF nazwa_kursora może wystąpić w instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  5     Których zmiennych systemowych można używać tylko w sekcji wyjątków:   
  SQL%NOTFOUND   
  SQLCODE   
  SQLEXCEPTION   
  SQLRAISE   

s2444 Andrejczuk Punkty: 4
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  deklaracje zmiennych   
  instrukcje SQL*Plus   
  instrukcja SELECT ENAME INTO v_ename FROM EMP   
  instrukcja COMMIT   
  2     Klauzula DECLARE v_ename Emp%ROWTYPE jest:   
  deklaracją zmiennej wraz z deklaracją jej typu   
  deklaracją nowego rekordu   
  deklaracją nowego typu zmiennej   
  deklaracją klasy   
  3     Które z poniższych atrybutów są atrybutami kursora:   
  kursor%FOUND   
  kursor%NOTFOUND   
  kursor%ROWCOUNT   
  kursor%EXISTS   
  4     Klauzula WHERE CURRENT OF nazwa_kursora może wystąpić w instrukcji:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  5     Do obsługi wyjątków służy sekcja:   
  DECLARE   
  RAISE   
  EXCEPTION   
  blok PL/SQL   

s2846 Górniak Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 7     2002-11-26  
  1     Wśród instrukcji występujących w bloku PL/SQL (między BEGIN i END) mogą się znaleźć:   
  deklaracje zmiennych   
  instrukcje SQL*Plus   
  instrukcja SELECT ENAME INTO v_ename FROM EMP   
  instrukcja COMMIT   
  2     Deklaracja VARIABLE Klient VARCHAR2(30) jest częścią:   
  PL/SQL   
  SQL*Plus   
  SQL   
  prekompilatora do języka C   
  3     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  EXIT WHEN nazwa_kursora%NOTFOUND   
  GOTO nazwa_kursora   
  SELECT nazwa_kursora   
  OPEN nazwa_kursora   
  4     Nazwa kursora może się pojawić w następujących kontekstach:   
  GOTO nazwa_kursora   
  FETCH nazwa_kursora INTO zmienna   
  DELETE nazwa_kursora   
  CLOSE nazwa_kursora   
  5     Do obsługi wyjątków służy sekcja:   
  DECLARE   
  RAISE   
  EXCEPTION   
  blok PL/SQL