s2581 Mlonka Punkty: 0
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa jest "wirtualną" tabelą   
  wiersze perspektywy nie są przechowywane w bazie danych   
  wiersze perspektywy mogą być wyliczane na żądanie   
  perspektywa to to samo co tabela   
  2     Jakie są w Oraclu ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  w klauzuli WHERE nie może być podzapytania   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  nie może być klauzuli GROUP BY ani HAVING   
  3     Do czego służy synonim:   
  do nadania własnych nazw długim identyfikatorom obiektów   
  do nadania innych nazw tylko tym obiektom, które sami stworzyliśmy, a ich nazwy przestały nam się podobać   
  do nadania nazw obiektom, do których mamy dostęp   
  do stworzenia schematu   
  4     Co nazywamy transakcją:   
  tylko pojedynczą instrukcję SQL   
  ciąg instrukcji SQL   
  może to być pojedyncza instrukcja SQL   
  w ogóle nie ma takiego pojęcia   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   


s2557 Kaliński Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa to to samo co tabela   
  perspektywy można używać tak, jak tabel   
  wiersze perspektywy są przechowywane w bazie danych   
  dla każdej grupy użytkowników można stworzyć inne perspektywy na te same dane w bazie danych   
  2     W jaki sposób tworzymy perspektywe tylko do odczytu:   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH READ ONLY   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: READ ONLY   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: READ ONLY MODE   
  nie trzeba nic pisać, ponieważ każda perspektywa jest tylko do odczytu   
  3     Do czego służy synonim:   
  do nadania własnych nazw długim identyfikatorom obiektów   
  do nadania innych nazw tylko tym obiektom, które sami stworzyliśmy, a ich nazwy przestały nam się podobać   
  do nadania nazw obiektom, do których mamy dostęp   
  do stworzenia schematu   
  4      Którą z instrukcji należy wpisać jako pierwszą, aby dokonać "zamrożenia" widoku bazy danych do jej aktualnego stanu:   
  SET TRANSACTION READ ONLY   
  LOCK ALL TABLES   
  MAKE SNAPSHOT   
  WORK IN READ ONLY MODE   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   

s2547 Kruszona Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa to to samo co tabela   
  perspektywy można używać tak, jak tabel   
  wiersze perspektywy są przechowywane w bazie danych   
  dla każdej grupy użytkowników można stworzyć inne perspektywy na te same dane w bazie danych   
  2     Jakie są w Oraclu ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  w klauzuli WHERE nie może być podzapytania   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  nie może być klauzuli GROUP BY ani HAVING   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy perspektywy:   
  CREATE SYNONYM NAME OF PERSPECTIVE   
  CREATE SYNONYM NAME OF VIEW   
  CREATE NEW NAME OF VIEW   
  CREATE SYNONYM   
  4     Które z poleceń służy do wycofania transakcji:   
  ROLLBACK   
  BACK OFF   
  RESIGN   
  CALL OF   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   

s2665 Stojek Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa jest "wirtualną" tabelą   
  wiersze perspektywy nie są przechowywane w bazie danych   
  wiersze perspektywy mogą być wyliczane na żądanie   
  perspektywa to to samo co tabela   
  2     Jakie są w Oraclu ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  w klauzuli WHERE nie może być podzapytania   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  nie może być klauzuli GROUP BY ani HAVING   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy tabel:   
  CREATE SYNONYM   
  CREATE BYWORD   
  CREATE SYNONYM NAME OF TABLE   
  CREATE NEW NAME OF TABLE   
  4     Które z poleceń zapewnia pracę w trybie współdzielonym podczas blokowania tabel w Oraclu:   
  IN SHARE MODE   
  IN OPEN MODE   
  IN READ WRITE MODE   
  IN DIVIDE MODE   
  5      Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji w Oraclu:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ   

s2633 Razmuk Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które z poleceń służy do stworzenia perspektywy:   
  CREATE PERSPECTIVE   
  CREATE PROSPECT   
  CREATE TABLE   
  CREATE VIEW   
  2     Które z instrukcji mogą być wykonywane na perspektywach:   
  SELECT   
  INSERT   
  UPDATE   
  DELETE   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy tabel:   
  CREATE SYNONYM   
  CREATE BYWORD   
  CREATE SYNONYM NAME OF TABLE   
  CREATE NEW NAME OF TABLE   
  4     Które ze stwierdzeń są prawdziwe w odnisieniu do pracy w trybie współdzielonym podczas blokowania tabel w Oraclu:   
  nikt nie może dokonywać zmian, każdy może czytać   
  tego typu blokadę może założyć wielu użytkowników   
  zmian może dokonywać tylko ten, któ zakłada blokadę, inni mogą czytać   
  trybu współdzielonego nie ma   
  5      Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji w Oraclu:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ   

s2523 Jenerowicz Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które z poleceń służy do stworzenia perspektywy:   
  CREATE PERSPECTIVE   
  CREATE PROSPECT   
  CREATE TABLE   
  CREATE VIEW   
  2     W jaki sposób tworzy się perspektywę z opcją sprawdzania:   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH CHECK OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH MAKE SURE OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH PROVE CORRECT OPTION   
  nie trzeba nic pisać, ponieważ jest to opcja domyślna   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy perspektywy:   
  CREATE SYNONYM NAME OF PERSPECTIVE   
  CREATE SYNONYM NAME OF VIEW   
  CREATE NEW NAME OF VIEW   
  CREATE SYNONYM   
  4     Korzystając z jakiej instrukcji programista może założyć blokadę na tabelę w Oraclu ograniczając możliwości jej zmian przez innych użytkowników:   
  LOCK TABLE nazwa_tabeli   
  SET LOCK ON nazwa_tabeli   
  nazwa_tabeli LOCK ON   
  nazwa_tabeli IS LOCK   
  5      Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji w standardzie:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ   

s2511 Gołaszewski Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które z poleceń służy do stworzenia perspektywy:   
  CREATE PERSPECTIVE   
  CREATE PROSPECT   
  CREATE TABLE   
  CREATE VIEW   
  2     W jaki sposób tworzymy perspektywe tylko do odczytu:   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH READ ONLY   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: READ ONLY   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: READ ONLY MODE   
  nie trzeba nic pisać, ponieważ każda perspektywa jest tylko do odczytu   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy perspektywy:   
  CREATE SYNONYM NAME OF PERSPECTIVE   
  CREATE SYNONYM NAME OF VIEW   
  CREATE NEW NAME OF VIEW   
  CREATE SYNONYM   
  4     Które ze stwierdzeń są prawdziwe w odnisieniu do pracy w trybie współdzielonym podczas blokowania tabel w Oraclu:   
  nikt nie może dokonywać zmian, każdy może czytać   
  tego typu blokadę może założyć wielu użytkowników   
  zmian może dokonywać tylko ten, któ zakłada blokadę, inni mogą czytać   
  trybu współdzielonego nie ma   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   

s2546 Krakowska Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywy stanowią element ochrony danych przed niepowołanym lub nieprawidłowym dostępem do danych   
  używając perspektyw możemy w ogóle nie dbać o inne sposoby ochrony danych   
  każdy użytkownik bazy danych ma dostęp tylko do danych dotyczących jego działalności w firmie   
  perspektywy ułatwiaja użycie danych   
  2     W jaki sposób tworzy się perspektywę z opcją sprawdzania:   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH CHECK OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH MAKE SURE OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH PROVE CORRECT OPTION   
  nie trzeba nic pisać, ponieważ jest to opcja domyślna   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy perspektywy:   
  CREATE SYNONYM NAME OF PERSPECTIVE   
  CREATE SYNONYM NAME OF VIEW   
  CREATE NEW NAME OF VIEW   
  CREATE SYNONYM   
  4      Którą z instrukcji należy wpisać jako pierwszą, aby dokonać "zamrożenia" widoku bazy danych do jej aktualnego stanu:   
  SET TRANSACTION READ ONLY   
  LOCK ALL TABLES   
  MAKE SNAPSHOT   
  WORK IN READ ONLY MODE   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   

s2529 Jabłoński Punkty: 0
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywy stanowią element ochrony danych przed niepowołanym lub nieprawidłowym dostępem do danych   
  używając perspektyw możemy w ogóle nie dbać o inne sposoby ochrony danych   
  każdy użytkownik bazy danych ma dostęp tylko do danych dotyczących jego działalności w firmie   
  perspektywy ułatwiaja użycie danych   
  2     Jakie są w standardzie ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  nie może być klauzuli GROUP BY   
  nie może być klauzui HAVING   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  3     Do czego służy synonim:   
  do nadania własnych nazw długim identyfikatorom obiektów   
  do nadania innych nazw tylko tym obiektom, które sami stworzyliśmy, a ich nazwy przestały nam się podobać   
  do nadania nazw obiektom, do których mamy dostęp   
  do stworzenia schematu   
  4     Które z poleceń zapewnia pracę w trybie współdzielonym podczas blokowania tabel w Oraclu:   
  IN SHARE MODE   
  IN OPEN MODE   
  IN READ WRITE MODE   
  IN DIVIDE MODE   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji READ COMMITED:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych (nawet pred zatwierdzeniem przez nich zmian)   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych (ale dopiero po zatwierdzeniu przez nich zmian)   
  zapewnia większą współbieżność niż poziom SERIALIZABLE   

s2426 Czechak Punkty: 4
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które z poleceń służy do stworzenia perspektywy:   
  CREATE PERSPECTIVE   
  CREATE PROSPECT   
  CREATE TABLE   
  CREATE VIEW   
  2     Jakie są w standardzie ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  perspektyw w ogóle nie można modyfikować   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  nie może być klauzuli GROUP BY   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy perspektywy:   
  CREATE SYNONYM NAME OF PERSPECTIVE   
  CREATE SYNONYM NAME OF VIEW   
  CREATE NEW NAME OF VIEW   
  CREATE SYNONYM   
  4     Które z poleceń służy do wycofania transakcji:   
  ROLLBACK   
  BACK OFF   
  RESIGN   
  CALL OF   
  5      Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji w Oraclu:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ   

s2580 Myszkowski Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa to to samo co tabela   
  perspektywy można używać tak, jak tabel   
  wiersze perspektywy są przechowywane w bazie danych   
  dla każdej grupy użytkowników można stworzyć inne perspektywy na te same dane w bazie danych   
  2     Jakie są w Oraclu ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  w klauzuli WHERE nie może być podzapytania   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  nie może być klauzuli GROUP BY ani HAVING   
  3     Do czego służy synonim:   
  do nadania własnych nazw długim identyfikatorom obiektów   
  do nadania innych nazw tylko tym obiektom, które sami stworzyliśmy, a ich nazwy przestały nam się podobać   
  do nadania nazw obiektom, do których mamy dostęp   
  do stworzenia schematu   
  4     Jakie są w Oraclu tryby blokowania tabeli przez programistę:   
  tryb współdzielony   
  tryb wyłączny   
  tryb oczekiwania   
  tryb przepuszczający   
  5      Jaki jest domyślny poziom izolacji transakcji w standardzie:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ   

s2846 Górniak Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa jest "wirtualną" tabelą   
  wiersze perspektywy nie są przechowywane w bazie danych   
  wiersze perspektywy mogą być wyliczane na żądanie   
  perspektywa to to samo co tabela   
  2     W jaki sposób tworzy się perspektywę z opcją sprawdzania:   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH CHECK OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH MAKE SURE OPTION   
  pisząc na końcu polecenia tworzenia perspektywy: WITH PROVE CORRECT OPTION   
  nie trzeba nic pisać, ponieważ jest to opcja domyślna   
  3     Do czego służy synonim:   
  do nadania własnych nazw długim identyfikatorom obiektów   
  do nadania innych nazw tylko tym obiektom, które sami stworzyliśmy, a ich nazwy przestały nam się podobać   
  do nadania nazw obiektom, do których mamy dostęp   
  do stworzenia schematu   
  4     Które z poleceń zapewnia pracę w trybie wyłącznym podczas blokowania tabel w Oraclu:   
  IN EXCLUSIVE MODE   
  IN CLOSE MODE   
  IN READ ONLY MODE   
  IN SOLELY MODE   
  5      Któe ze stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do poziomu izolacji transakcji SERIALIZABLE:   
  gwarantuje, że transakcja działa na spójnych, nie zmienionych przez inne transakcje danych   
  niektórzy z użytkowników mogą utracić pewne wprowadzone przez siebie zmiany   
  transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych   
  transakcja jest izolowana   

s2813 Getka Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 5     2002-11-12  
  1     Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:   
  perspektywa jest "wirtualną" tabelą   
  wiersze perspektywy nie są przechowywane w bazie danych   
  wiersze perspektywy mogą być wyliczane na żądanie   
  perspektywa to to samo co tabela   
  2     Jakie są w Oraclu ograniczenia dla modyfikowalnych perspektyw:   
  w klauzuli SELECT nie może być DISTINCT   
  w klauzuli WHERE nie może być podzapytania   
  w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub perspektywy   
  nie może być klauzuli GROUP BY ani HAVING   
  3     Które z poleceń służy do stworzenia synonimu nazwy tabel:   
  CREATE SYNONYM   
  CREATE BYWORD   
  CREATE SYNONYM NAME OF TABLE   
  CREATE NEW NAME OF TABLE   
  4     Które z poleceń służy do zatwierdzenia transakcji:   
  CALL ON   
  CONFIRM   
  RATIFY   
  COMMIT   
  5      Jakie są poziomy izolacji transakcji w Oraclu:   
  SERIALIZABLE   
  READ COMMITED   
  READ UNCOMMITED   
  REPEAPETABLE READ