s2557 Kaliński Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników bez eliminacji powtórzeń wierszy:   
  UNION   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  MINUS   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem pośrednim   
  3     Jesli w zapytaniu występuje klauzula GROUP BY, wówczas po HAVING może być:   
  stała   
  funkcja sumaryczna   
  kolumna występująca po GROUP BY   
  dowolna kolumna   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje niepusty zbiór wyników:   
  EXISTS   
  EXIST   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   


s2581 Mlonka Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników z eliminacją powtórzeń wierszy:   
  UNION   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  złączeniem pośrednim   
  złączeniem operatora BETWEEN   
  3     Jesli w zapytaniu występuje klauzula GROUP BY, wówczas po HAVING może być:   
  stała   
  kolumna występująca po GROUP BY   
  dowolna kolumna   
  wyrażenie z funkcją sumaryczną   
  4     Jakie są rodzaje podzapytań:   
  podzapytanie skorelowane   
  podzapytanie zwykłe   
  podzapytanie grupujące   
  podzapytanie porządkujące   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= SOME (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2665 Stojek Punkty: 0
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników:   
  UNION   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  MINUS   
  2     Jakie są wbudowane operatory złączeń w standardzie:   
  INNER JOIN   
  CARTESIAN JOIN   
  LEFT OUTER JOIN   
  RIGHT OUTER JOIN   
  3     Które z poniższych funkcji są funkcjami sumarycznymi w Oraclu:   
  COUNT   
  MAX   
  MIN   
  AVG   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje niepusty zbiór wyników:   
  EXISTS   
  EXIST   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   

s2547 Kruszona Punkty: 0
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników z eliminacją powtórzeń wierszy:   
  UNION   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  MINUS   
  2     Jakie są wbudowane operatory złączeń w standardzie:   
  RIGHT OUTER JOIN   
  FULL OUTER JOIN   
  LEFT INNER JOIN   
  FULL INNER JOIN   
  3     Które z poniższych funkcji są funkcjami sumarycznymi w Oraclu:   
  NVL   
  MIN   
  MEANS   
  MEDIAN   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje niepusty zbiór wyników:   
  EXISTS   
  EXIST   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   

s2529 Jabłoński Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników:   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Prac.Mgr = Kier.Empno, gdzie Prac i Kier są alisami tabeli Emp, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem pracowniczym   
  3     Które z poniższych funkcji są funkcjami sumarycznymi w Oraclu:   
  NVL   
  COUNT   
  MIN   
  MEANS   
  4     Wewnątrz których klauzul może pojawić się podzapytanie:   
  GROUP BY   
  WHERE   
  HAVING   
  FROM   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= ANY (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2813 Getka Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników z eliminacją powtórzeń wierszy:   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Prac.Mgr = Kier.Empno, gdzie Prac i Kier są alisami tabeli Emp, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  złączeniem kierowniczym   
  złączeniem pracowniczym   
  3     Jesli w zapytaniu występuje klauzula GROUP BY, wówczas po HAVING może być:   
  stała   
  funkcja sumaryczna   
  kolumna występująca po GROUP BY   
  wyrażenie z funkcją sumaryczną   
  4     Wewnątrz których klauzul może pojawić się podzapytanie:   
  GROUP BY   
  ORDER BY   
  WHERE   
  FROM   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= SOME (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   


s2523 Jenerowicz Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje przecięcie zbiorów wyników:   
  UNION   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Czy predykat typu: Emp.Deptno=Dept.Deptno to:   
  predykat ograniczający   
  predykat złączenia   
  predykat ustalający   
  predykat grupujący   
  3     Które z poniższych funkcji są funkcjami sumarycznymi w Oraclu:   
  COUNT   
  MIN   
  MEANS   
  MODE   
  4     W przypadku predykatów IN i NOT IN podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  minimalnie dwie wartości   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= ALL (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2528 Janicka Punkty: 2
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników z eliminacją powtórzeń wierszy:   
  UNION   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  MINUS   
  2     Czy predykat typu: Emp.Deptno=Dept.Deptno to:   
  predykat ograniczający   
  predykat złączenia   
  predykat ustalający   
  predykat grupujący   
  3     Która z klauzul dzieli wiersze wynikowe na grupy:   
  HAVING BY   
  ORDER BY   
  CLASS BY   
  SPLIT INTO GROUPS   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= SOME (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2546 Krakowska Punkty: 4
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje przecięcie zbiorów wyników:   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Czy predykat typu: Emp.Deptno=Dept.Deptno to:   
  predykat ograniczający   
  predykat złączenia   
  predykat ustalający   
  predykat grupujący   
  3     Gdy w obliczeniach wartości podsumowujących chcemy w Oraclu uwzględnić pseudo-wartości NULL, to używamy funkcji:   
  NVL   
  NULLVALUE   
  NLV   
  Nz   
  4     Klauzula ORDER BY może wystąpić:   
  na końcu całego zapytania   
  na końcu podzapytania   
  na końcu każdego z zapytań połączonych operatorem algebraicznym   
  w dowolnym miejscu zapytania   
  5     1. Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje pusty zbiór wyników:   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   
  NOT EXISTS   
  NOT EXIST   

s2511 Gołaszewski Punkty: 0
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników:   
  UNION   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  MINUS   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem pośrednim   
  3     Jesli w zapytaniu występuje klauzula GROUP BY, wówczas po HAVING może być:   
  funkcja sumaryczna   
  kolumna występująca po GROUP BY   
  dowolna kolumna   
  wyrażenie z funkcją sumaryczną   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     1. Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje pusty zbiór wyników:   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   
  NOT EXISTS   
  NOT EXIST   

s2444 Andrejczuk Punkty: 2
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Które operatory są operatorami algebraicznymi:   
  UNION   
  INTERSECT   
  MINUS   
  AND   
  2     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem operatora BETWEEN   
  3     Gdy w obliczeniach wartości podsumowujących chcemy w Oraclu uwzględnić pseudo-wartości NULL, to używamy funkcji:   
  NVL   
  NULLVALUE   
  NLV   
  Nz   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Który z predykatów sprawdza, czy podzapytanie daje niepusty zbiór wyników:   
  EXISTS   
  EXIST   
  IS NOT NULL   
  IS NULL   

s2633 Razmuk Punkty: 2
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje różnicę zbiorów wyników:   
  UNION   
  UNION ALL   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne lewostronne   
  złączenie zewnętrzne prawostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  3     Gdy w obliczeniach wartości podsumowujących chcemy w Oraclu uwzględnić pseudo-wartości NULL, to używamy funkcji:   
  NVL   
  NULLVALUE   
  NLV   
  Nz   
  4     Wewnątrz których klauzul może pojawić się podzapytanie:   
  ORDER BY   
  WHERE   
  HAVING   
  FROM   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= SOME (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2426 Czechak Punkty: 1
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje różnicę zbiorów wyników:   
  UNION ALL   
  INTERSECT   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie krzyżowe   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne lewostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  3     Jesli w zapytaniu występuje klauzula GROUP BY, wówczas po HAVING może być:   
  funkcja sumaryczna   
  kolumna występująca po GROUP BY   
  dowolna kolumna   
  wyrażenie z funkcją sumaryczną   
  4     W przypadku predykatów =, <, >, <=, >= i <> podzapytanie może zwracać:   
  jedną wartość   
  listę wartości   
  dwie wartości   
  jest to całkowicie obojętne   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= SOME (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników   

s2846 Górniak Punkty: 0
  Test     Test do wykladu 4     2002-10-29  
  1     Który z operatorów daje sumę zbiorów wyników:   
  UNION   
  UNION ALL   
  EXCEPT   
  MINUS   
  2     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie krzyżowe   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne lewostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  3     Które z poniższych funkcji są funkcjami sumarycznymi w Oraclu:   
  COUNT   
  MAX   
  MIN   
  TOP   
  4     Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe:   
  w zwykłym podzapytaniu zbiór wierszy wynikowych nie zależy od wierszy w zapytaniu głównym   
  w podzapytaniu skorelowanym zbiór wierszy wynikowych nie zależy od wierszy w zapytaniu głównym   
  w klauzuli WHERE może być więcej niż jedno podzapytanie   
  w klauzuli FROM może być więcej niż jedno podzapytanie   
  5     Co oznacza warunek: 1000 >= ALL (SELECT Sal FROM Emp)   
  1000 większe lub równe od zarobków każdego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków któregokolwiek z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najlepiej zarabiającego z pracowników   
  1000 większe lub równe od zarobków najgorzej zarabiającego z pracowników