Swing - obsługi zdarzeń 1


Zadanie 21
(2p)

Napisz aplikację okienkową Swing, która posiada 2 komponenty klasy JButton i komponent klasy JLabel. Etykieta rejestruje ilość kliknięć na pierwszym przycisku, drugi przycisk zeruje stan etykiety. Zapewnić zakończenie działania aplikacji poprzez zamknięcie głównego okna. Jedne zdarzenia obsługiwać przy pomocy klas anonimowych, inne używać klas-słuchaczy.

Przyciski

 
Zadanie 22 (5p)

Zaprogramować obsługi zdarzeń dla kalkulatora z zadania 18.