Komponenty Swing ...

Zadanie 18
(4p)
(Komponenty w kontenerze)

Napisać program, dający następujący układ komponentów (prosty kalkulator, bez obsługi zdarzeń):

Kalkulator Swing

Przy zmianach rozmiarów okna, komponenty mogą zmienić swoją wielkość, ale trzeba zapewnić wyrównanie względem innych komponentów.

Pomoc:  Można (między innymi) skorzystać z kontenera klasy JPanel do grupowania komponentów.


Swing - Proste rysowanie

Zadanie 19 (2p)

W oknie aplikacji (typu
JFrame) umieścić pulpit typu JPanel o rozmiarach początkowych 400 x 400. Narysować w środku pulpitu logo Pjwstk o średnicy okręgu podanej w okienku dialogowym.

Pomoc:
Skorzystać z szablonu oraz metody
fillArc z klasy java.awt.Graphics.


Zadanie 20 (4p)

Napisać program, który rysuje trójkąty, prostokąty i okręgi w oknie aplikacji. Parametry figur są wczytywane z pliku tekstowego. Losowo wybrane kolory dla figur mają być zachowane po każdorazowym odświeżeniu okna aplikacji.

Przykładowa zawartość pliku danych:

50 50 50
50 50 a
a b c d
50 50 100 150 150 150
100 100 100
200 200 200
150 150 150
100 50 50 100
50 60 70 80 90 40
...

gdzie
x  y  r  to okrąg o środku (x, y) i promieniu r,
x  y  z  t  to prostokąt o przeciwległych wierzchołkach (x,y) i (z, t),
x  y  z  t  r  s  to trójkąt o wierzchołkach (x,y), (z, t), (r,s).

Wszystkie  niepoprawne (składniowo) wiersze są ignorowane przy rysowaniu.