Drodzy Studenci!

Przedstawiam Wam kilka podstawowych reguł, które powinniśmy wszyscy pamiętać na naszych wspólnych zajęciach.

  1. Reguła pierwsza mówi, że możecie dyskutować z innymi studentami o różnych wariantach rozwiązania danego problemu. Osobiście zachęcam Was do tej współpracy. Jednak kiedy zaczniecie pisać rozwiązanie (program), powinniście pracować SAMODZIELNIE. WSZELKIE materiały (np. notatki) zgromadzone w trakcie tychże dyskusji, powinny być odtworzone z głowy, a nie przez przepisywanie czy kopiowanie.

  2.  
  3. Reguła druga mówi o wykorzystywaniu w pracy innych (niż w punkcie 1) materiałów (książki, Internet,...). Jeśli uważacie, że niektóre koncepcje czy informacje będą Wam potrzebne do rozwiązania danego problemu, powinniście WYRAŹNIE zaznaczyć (cytować) ich źródło w swojej pracy. Jednak to nie uprawnia Was do tzw. ślepego kopiowania, bez zrozumienia istoty rozwiązania.

  4.  
  5. Reguła trzecia: Jako prowadzący zajęcia, czuję odpowiedzialność za poziom wiedzy Moich Studentów. Dlatego w razie wątpliwości, pozwolę sobie zapytać o pierwotne źródło rozwiązania lub jego fragmentów, albo mogę poprosić o wyjaśnienie wszystkiego, co związane jest z Waszym rozwiązaniem. Jednym słowem, powinniśmy rozumieć i umieć wyjaśnić to, co prezentujemy.

  6. Pozytywne odpowiedzi na te wątpliwości (to się nazywa ocena subiektywna!) to czynnik najważniejszy (w dalszej kolejności inne formalne kryteria, zaprezentowane na pierwszych zajęciach), który pomoże mi w ocenieniu Waszych umiejętności, co wpłynie na Waszą ocenę końcową.

Mam nadzieję, że przestrzeganie tych reguł przyczyni się do tego, że będziecie dumni ze swoich prac i wiedza zdobyta będzie przydatna w przyszłości.