ARP (protokół komunikacyjny)

ARP (ang. Address Resolution Protocol) - protokół komunikacyjny przekształcania adresów IP (ustalanych autorytarnie przez użytkownika/administratora) na fizyczne, 48-bitowe adresy MAC (przypisane fizycznie m.in. do kart sieciowych) w komputerowych sieciach lokalnych typu Ethernet.

Każdy komputer w sieci powinien posiadać tzw. tablicę ARP. Znajduje się w niej adres IP i przypisany do niego adres MAC. Dzięki temu komputery mogą się ze sobą komunikować za pośrednictwem adresu MAC, ale tylko w obrębie danej sieci LAN. Jeśli jakieś informacje mają być przesłane do innej sieci (lub podsieci w sieci złożonej, sieci oddzielonej routerem, itp.), to adres MAC musi być zastąpiony adresem IP.

ARP jest protokołem pracującym na drugiej warstwie modelu ISO/OSI, czyli warstwie łącza danych, ponieważ pracuje ona na ramkach i może je analizować tzn. np. sprawdzać ich poprawność.

Zasada działania:

ARP działa w następujący sposób:

1. Utworzenie pakietu z szukanym adresem IP.
2. Wysłanie pakietu w obrębie danej sieci.
3. Wysłany pakiet odbierają wszystkie hosty podłączone do sieci. Jako jedyny odpowiada host o szukanym IP - przesyła pakiet z odpowiedzią zawierającą adres MAC.
4. Host szukający po podebraniu pakietu z szukanym adresem MAC zapisuje go w pamięci podręcznej, dzięki czemu nie musi później szukać jeszcze raz tego samego adresu.

Często po podłączeniu do sieci host rozsyła zapytanie ARP o własny adres. Odpowiedzi nie będzie (gdyż nie mogą byż w danej sieci dwa komputery o tym samym IP) ale każdy inny host może zapisać w pamięci podręcznej dane o nowym hoście przyłączonym do sieci.

Zad. 1

Co się stanie po wykonaniu komendy:

ping 192.168.1.1

ŹRÓDŁO IP ŹRÓDŁA CEL IP CELU TREŚĆ
MAC: 01
FF
ARP REQ 192.168.0.254
MAC: 02
MAC: 01
ARP REP MAC: 02
MAC: 01 192.168.0.1 MAC: 02 192.168.1.1 ECHO REQ
MAC: 03
FF
ARP REQ 192.168.1.1
MAC: 04
MAC: 03
ARP REP MAC: 04
MAC: 03 192.168.0.1 MAC: 04 192.168.1.1 ECHO REQ
MAC: 04 192.168.1.1 MAC: 03 192.168.0.1 ECHO REP
MAC: 02 192.168.1.1 MAC: 01 192.168.0.1 ECHO REP

REQ = RQ = REQUEST
REP = RP = REPLY
GW = GATEWAY

Zad. 2

Co się stanie po wykonaniu komendy:

ping www.pjwstk.edu.pl

ŹRÓDŁO IP ŹRÓDŁA CEL IP CELU TREŚĆ
MAC: 01
FF
ARP REQ 192.168.0.2
MAC: 02
MAC: 01
ARP REP MAC: 02
MAC: 01 192.168.0.1 MAC: 02 192.168.0.2 DNS REQ www.pjwstk.edu.pl
MAC: 02 192.168.0.2 MAC: 01 192.168.0.1 DNS REP 192.168.0.3
MAC: 01 192.168.0.1 MAC: 03 192.168.0.3 ECHO REQ
MAC: 03 192.168.0.3 MAC: 01 192.168.0.1 ECHO REP

REQ = RQ = REQUEST
REP = RP = REPLY