DOKUMENTACJA   PROJEKTU

Dokumentacja projektu powinna zawierać następujące elementy:
 
 1. Sformułowanie rozwiązywanego problemu (opis nieformalny).
 2. Funkcjonalne przedstawienie projektu.
  1. Przedstawienie najważniejszych klas, metod, funkcji i procedur.
  2. Specyfikacja stosowanych algorytmów i uzasadnienie ich poprawnosci.
  3. Oszacowanie kosztów algorytmów.
 3. Implementacja
  1. Omówienie przyjętych rozwiązań implementacyjnych.
  2. Struktura modułów i ich powiązania.
  3. Szczegółowe przedstawienie ważniejszych modułów.
  4. Uzasadnienie poprawnosci implementacji.
  5. Koszt implementacji.
 4. Podręcznik użytkownika
  1. Instalacja i uruchomienie systemu.
  2. Wymagania sprzętowe i softwarowe..
  3. Ewentualne narzucone przez programistę ograniczenia.
  4. Sposób korzystania z pomocy.
  5. Prosty  przykład korzystania z systemu.
 5. Listing (opatrzony komentarzami).